Monthly Archives: September 2016

Alutinio maratono taisyklės

Taisyklės, su kuriomis sutinka visi dalyvaujantys maratone

 1. Dalyviai starto metu turi būti vyresni nei 18 (aštuoniolika) metų ir registracijos metu pateikti asmens tapatybę įrodantį oficialų dokumentą. Atsisakius pateikti dokumentą ir suabejojus dėl amžiaus ar tapatybės dalyvis gali būti neregistruojamas.
 2. Dalyviai maratono metu skirstomi į 3 (tris) grupes – vyrų, moterų ir profesionalų. Profesionalų grupei priskiriami asmenys, profesionaliai dalyvaujantys orientacinio sporto, bėgimo ar kito su bėgimu susijusiu sportu. Nuslėpę savo dalyvavimą profesionaliame lygyje, dalyviai yra diskvalifikuojami.
 3. Dalyviai maratono metu turi bėgti su firminiais bėgimo marškinėliais. Juos galima įsigyti prieš startą renginio vietoje arba iš anksto internetu. Dalyvis po maratono marškinėlius pasilieka sau – su jais galima dalyvauti visuose kituose maratonuose, neperkant marškinėlių iš naujo.
 4. Maratono metu bėgikai neturi teisės reklamuoti kitas įmones išskyrus maratono rėmėjus ir organizatorius. Dėl kitų įmonių reklamos būtina (ir galima) susitarti su organizatoriais. Reklama laikomi logotipai ant rūbų, kūno, įvairios vėliavos, lipdukai, kita reklaminė medžiaga (išskyrus gamyklinius drabužių ir avalynės gamintojų logotipus). Politinių partijų reklama griežtų griežčiausiai leidžiama tik susitarus su organizatoriais. Tarybinės ir nacistinės atributikos naudojimą reglamentuoja LR įstatymai.
 5. Dalyviai pasižada maratono metu nevartoti necenzūrinių žodžių (išskyrus literatūrinius lietuviškus keiksmus), garsiai nerėkti, nedainuoti provokuojančių dainų ar rėkti provokuojančius lozungus.
 6. Trasą sudaro startas, finišas ir ne mažiau, kaip 30 (trisdešimt) kontrolinių punktų. Neaplankius visų kontrolinių punktų už kiekvieną neaplankytą punktą pridedama po 30 (dvidešimt) baudos minučių.
 7. Maratono dalyviai kontrolinius punktus turi pasiekti tik einant ar bėgant. Leidžiama pasinaudoti maršrutiniais autobusais ir troleibusais. Visos kitos transporto priemonės (įskaitant riedučius, riedlentes, dviračius, paspirtukus, motorolerius, motociklus, automobilius, oro balionus ir kt.) yra draudžiamos. Dalyvis pastebėtas naudojantis draudžiamomis transporto priemonėmis yra nedelsiant diskvalifikuojamas.
 8. Kontroliniuose punktuose alaus gerti dalyviams nėra būtina. Už kontroliniuose punktuose  išgertą alų dalinami antspaudai – 1 (vienas) antspaudas už 100 (vieną šimtą) mililitrų alaus. Už alų kontroliniuose punktuose dalyvis susimoka to baro nustatyta tvarka ir kaina. Alus perkamas bendros eilės tvarka. Už vieną lipduką galutinis bėgimo laikas mažinamas  2 (dviem) minutėmis. Antspaudai turi būti sudedami į tam numatytas vietas žemėlapyje nurodyto eiliškumo tvarka. Netvarkingai sudėti antspaudai neskaičiuojami ir už juos minutės neminusuojamos.
 9. Galutiniai rezultatai pradedami skaičiuoti organizatorių paskelbtą valandą. Vėliau finišavę nebepretenduoja į prizus.
 10. Papildomų prizų (išskyrus pagrindinį) apdovanojimai pradedami teisėjų komisijai paskelbus oficialių rezultatų skaičiavimo pabaigimą. Papildomi prizai yra traukiami burtų keliu, nepriklausomai nuo užimtos vietos. Visi papildomi prizai laimėtojams ar jų atstovams (turėti įgaliojimą ar kitą dokumentą) yra įteikiami tik renginio vietoje. Po renginio visi neišdalinti prizai naudojami organizatorių nuožiūra.
 11. Dėl pagrindinio prizo į finalo etapą patenka 2 (du) profesionalų, 4 (keturi) vyrų ir 4 (keturi) moterų įskaitos lyderiai. Dalyvauja tik dalyviai esantys renginio vietoje įteikimo metu – jiems neesant jų vietas užima sekantys pagal rezultatus asmenys. Finalininkams užduodama 10 (dešimt), o prireikus ir daugiau klausimų apie aplankytų kontrolinių punktų aplinką. Neteisingai atsakę iškrenta ir gauną prizą iš papildomų prizų fondo. Paskutinis teisingą atsakymą pateikęs dalyvis gauna pagrindinį prizą. Pagrindinio prizo atsiėmimą laimėtojas asmeniškai suderina su organizatoriais.
 12. Dalyviai įsipareigoja maratono metu bėgti tik šaligatviais ar pėsčiųjų takais, parkais, skverais, netrikdyti kitų praeivių veiksmų. Dalyviai įsipareigoja savo veiksmais nesukelti problemų praeiviams – nesistumdyti, neįžeidinėti, netrukdyti miestiečių poilsiui ir darbui. Draudžiama piktybiškai trukdyti kitiems dalyviams. Kiekvienas toks atvejis gali būti apskųstas ir nagrinėjamas teisėjų. Iškilus problemai su kitu dalyviu būtinai įsiminkite jo dalyvio numerį, fotokamera ar mobiliuoju telefonu užfiksuokite pažeidimą. Visi piktybiniai pažeidėjai automatiškai diskvalifikuojami iš maratono.
 13. Dalyviai maratono metu įsipareigoja laikytis visų kelių eismo taisyklių ir jų nepažeidinėti. Būtina perspėti kitus dalyvius, matant juos pažeidžiant kelių eismo taisykles, esant reikalus nufotografuoti jų pažeidimus. Visi piktybiniai pažeidėjai automatiškai diskvalifikuojami iš maratono.
 14. Dalyvio statusas nesuteikia jokių privilegijų baruose, visi atbėgę aptarnaujami bendra tvarka, atstovėjus bendrą eilę.
 15. Antspaudus uždeda mūsų savanoriai arba barmenas, atskiru atveju antspaudai gali būti pakabinti prie baro savitarnos būdu užsidėti pačiam. Kiekviename punkte antspaudai yra skirtingi. Jie turi būti uždėti prie baro ar kontrolinio punkto laukelio žemėlapio viename lape. Žiūrėkite, kad aiškiai matytus antspaudas, prireikus užsidėkite kontrolinį antspaudą šalia. Neaiškiai ar ne vietoje uždėti antspaudai gali būti neįskaičiuojami į galutinį rezultatą.
 16. Suplėšyti ir/ar klijuoti žemėlapiai gali būti priežastis išbraukti bėgiką iš dalyvių gretų. Ant žemėlapių neturi būti jokių pašalinių užrašų ar antspaudų, išskyrus dalyvio numerį, vardą, pavardę, starto ir finišo laikus, kontrolinių punktų atspaudus, alaus bokalus žyminčius lipdukus.
 17. Už maratono metu patirtas traumas ar susirgimus organizatoriai neatsako – tai yra kiekvieno dalyvio asmeninis reikalas ir nepalieka teisė apskusti organizatorių.
 18. Pažeidę šias taisykles dalyviai diskvalifikuojami iš renginio, prizai ir apdovanojimai atimami.
 19. Visi dalyviai pasirašo registracijos lapuose, kurie yra šių taisyklių priedas. Taisyklių ir parašų originalai saugomi pas organizatorius mėnesį po renginio pabaigos, duomenys niekam neplatinami ir naudojami tik maratono metu.
 20. Oficiali renginio pabaiga – 1 (viena) valanda po 1 (pirmos) vietos viešo paskelbimo. Vėliau jokios pretenzijos dėl renginio, prizų, kitų su maratonu susijusių klausimų nepriimamos ir nesvarstomos.